தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


நெல்லை க.சுப்பிரமணியன்
முகவரி : 19, வேம்படித் தெரு
  திருநெல்வேலி - 627006
இந்தியா
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 4
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : புத்தக வகை :
         
நெல்லை க.சுப்பிரமணியன் வெளியிட்ட புத்தகங்கள்
பூவரசி
பதிப்பு ஆண்டு : 1999
பதிப்பு : முதற்பதிப்பு (1999)
ஆசிரியர் : சுப்பிரமணியன், க நெல்லை
பதிப்பகம் : நெல்லை க.சுப்பிரமணியன்
விலை : 25
புத்தகப் பிரிவு : கவிதை நாடகம்
பக்கங்கள் : 136
ISBN :
பூலித்தேவர்
பதிப்பு ஆண்டு : 1999
பதிப்பு : முதற்பதிப்பு (1999)
ஆசிரியர் : சுப்பிரமணியன், க நெல்லை
பதிப்பகம் : நெல்லை க.சுப்பிரமணியன்
விலை : 25
புத்தகப் பிரிவு : கவிதை நாடகம்
பக்கங்கள் : 168
ISBN :
ஆண்டாள்
பதிப்பு ஆண்டு : 1993
பதிப்பு : முதற்பதிப்பு (1993)
ஆசிரியர் : சுப்பிரமணியன், க நெல்லை
பதிப்பகம் : நெல்லை க.சுப்பிரமணியன்
விலை : 18
புத்தகப் பிரிவு : கவிதை நாடகம்
பக்கங்கள் : 128
ISBN :
சாங்கிய சந்திரிகை
பதிப்பு ஆண்டு : 1992
பதிப்பு : முதற்பதிப்பு (1992)
ஆசிரியர் : சுப்பிரமணியன், க நெல்லை
பதிப்பகம் : நெல்லை க.சுப்பிரமணியன்
விலை : 25
புத்தகப் பிரிவு : தத்துவம்
பக்கங்கள் : 170
ISBN :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan