தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


கண்ணி பதிப்பகம்
மின்-அஞ்சல் : catsonang@yahoo.co.in
தொடர்பு எண் : 919894931312
முகவரி : 17B, தென்வெட்டுக்காரத் தெரு
  தஞ்சாவூர் - 613001
இந்தியா
Buy Books
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 5
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : புத்தக வகை :
         
கண்ணி பதிப்பகம் வெளியிட்ட புத்தகங்கள்
முற்றத்தில் தொலைந்துபோன இறகுத் தாத்தா
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(நவம்பர் 2008)
ஆசிரியர் : உபாலி
பதிப்பகம் : கண்ணி பதிப்பகம்
விலை : 40
புத்தகப் பிரிவு : கவிதைகள்
பக்கங்கள் : 64
ISBN :
மரணத்தடம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(நவம்பர் 2008)
ஆசிரியர் : உபாலி
பதிப்பகம் : கண்ணி பதிப்பகம்
விலை : 60
புத்தகப் பிரிவு : நாவல்
பக்கங்கள் : 96
ISBN :
சுரோணித வனம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2002
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(ஜூன் 2002)
ஆசிரியர் : உபாலி
பதிப்பகம் : கண்ணி பதிப்பகம்
விலை : 25
புத்தகப் பிரிவு : கவிதைகள்
பக்கங்கள் : 52
ISBN :
அதிசய உலகில் ஆலிஸ்
பதிப்பு ஆண்டு : 2002
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு( டிசம்பர் 2002 )
ஆசிரியர் : உபாலி
பதிப்பகம் : கண்ணி பதிப்பகம்
விலை : 25
புத்தகப் பிரிவு : சிறுகதைகள்
பக்கங்கள் : 128
ISBN :
அமரத்துவம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2002
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(டிசம்பர் 2002)
ஆசிரியர் : உபாலி
பதிப்பகம் : கண்ணி பதிப்பகம்
விலை : 25
புத்தகப் பிரிவு : சிறுகதைகள் - தொகுப்பு
பக்கங்கள் : 124
ISBN :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan