தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


கொல்லிப்பாவை வெளியீடு
முகவரி :
இடையன்விளை
  பொற்றையடி P.O - 629703
இந்தியா
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 1
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : புத்தக வகை :
         
கொல்லிப்பாவை வெளியீடு வெளியிட்ட புத்தகங்கள்
விமர்சன ஊழல்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 1982
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(1982)
ஆசிரியர் : பிரமிள்
பதிப்பகம் : கொல்லிப்பாவை வெளியீடு
விலை : 5
புத்தகப் பிரிவு : நேர்காணல்கள்
பக்கங்கள் : 58
ISBN :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan