தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


கனவு
தொடர்பு எண் : 914212350199
முகவரி : 8ழ176, பாண்டியன் நகர்
  திருப்பூர் - 641602
இந்தியா
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 3
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : புத்தக வகை :
         
கனவு வெளியிட்ட புத்தகங்கள்
பிணங்களின் முகங்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2000
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2000)
ஆசிரியர் : சுப்ரபாரதிமணியன்
பதிப்பகம் : கனவு
விலை : 70
புத்தகப் பிரிவு : நாவல்
பக்கங்கள் : 214
ISBN :
வழித்துணைகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 1999
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1999)
ஆசிரியர் : சுப்ரபாரதிமணியன்
பதிப்பகம் : கனவு
விலை : 30
புத்தகப் பிரிவு : சிறுகதைகள்
பக்கங்கள் : 146
ISBN :
சுடுமணல்
பதிப்பு ஆண்டு : 1992
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு (2001)
ஆசிரியர் : சுப்ரபாரதிமணியன்
பதிப்பகம் : கனவு
விலை : 28
புத்தகப் பிரிவு : நாவல்
பக்கங்கள் : 88
ISBN :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan