தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


தேன்தமிழ்ப் பதிப்பகம்
முகவரி : 5 - 123, அங்கம்மாள் நகர்
  சேலம் - 636009
இந்தியா
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 2
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : புத்தக வகை :
         
தேன்தமிழ்ப் பதிப்பகம் வெளியிட்ட புத்தகங்கள்
பாட்டுப் பறவைகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 1992
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1992)
ஆசிரியர் : நாதன், நாமக்கல்
பதிப்பகம் : தேன்தமிழ்ப் பதிப்பகம்
விலை : 19
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 176
ISBN :
அதாவது
பதிப்பு ஆண்டு : 1982
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1982)
ஆசிரியர் : நாதன், நாமக்கல்
பதிப்பகம் : தேன்தமிழ்ப் பதிப்பகம்
விலை : 16
புத்தகப் பிரிவு : கவிதைகள்
பக்கங்கள் : 76
ISBN :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan