தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்
மின்-அஞ்சல் : contact@tamiluniversity.ac.in
தொடர்பு எண் : 914362274561
முகவரி : திருச்சி சாலை
  தஞ்சாவூர் - 613005
இந்தியா
Buy Books
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 6
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : புத்தக வகை :
         
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் வெளியிட்ட புத்தகங்கள்
தொண்டைமான் செப்பேடுகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2004
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2004)
ஆசிரியர் : இராசு, செ
பதிப்பகம் : தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்
விலை : 70
புத்தகப் பிரிவு : தொல்லியல் ஆய்வு
பக்கங்கள் : 232
ISBN :
மருத்துவக் கலைச் சொற்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2002
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2002)
ஆசிரியர் : ஜோசப், நே
பதிப்பகம் : தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்
விலை : 80
புத்தகப் பிரிவு : அகராதி
பக்கங்கள் : 236
ISBN : 8170903009
சோழமண்டல சதகம்
பதிப்பு ஆண்டு : 1994
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1994)
ஆசிரியர் : இராசு, செ
பதிப்பகம் : தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்
விலை : 40
புத்தகப் பிரிவு : இலக்கியம்
பக்கங்கள் : 98
ISBN : 817090238x
சேதுபதி செப்பேடுகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 1994
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1994)
ஆசிரியர் : இராசு, செ
பதிப்பகம் : தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்
விலை : 200
புத்தகப் பிரிவு : தொல்லியல் ஆய்வு
பக்கங்கள் : 598
ISBN : 8170902209
தஞ்சை மராட்டியர் கல்வெட்டுக்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 1987
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1987)
ஆசிரியர் : இராசு, செ
பதிப்பகம் : தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்
விலை : 95
புத்தகப் பிரிவு : தொல்லியல் ஆய்வு
பக்கங்கள் : 338
ISBN : 8170900778
தஞ்சை மராட்டியர் செப்பேடுகள் - 50
பதிப்பு ஆண்டு : 1983
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1983)
ஆசிரியர் : இராசு, செ
பதிப்பகம் : தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்
விலை : 150
புத்தகப் பிரிவு : தொல்லியல் ஆய்வு
பக்கங்கள் : 304
ISBN :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan