தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


முத்துமாணிக்கம்
தொடர்பு எண் : 6562870486
முகவரி : Blk 143,Potongpasir
Avenue - 2, #10 - 14
  Singapore - 1335
Singapore
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 2
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : புத்தக வகை :
         
முத்துமாணிக்கம் வெளியிட்ட புத்தகங்கள்
தமிழ்வாழ்த்துச்சதகம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2000
பதிப்பு : முதற்பதிப்பு (2000)
ஆசிரியர் : முத்துமாணிக்கம்
பதிப்பகம் : முத்துமாணிக்கம்
விலை : 25
புத்தகப் பிரிவு : கவிதைகள்
பக்கங்கள் : 132
ISBN :
தெய்வத் தமிழ் இசை விருந்து
பதிப்பு ஆண்டு : 1987
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1987)
ஆசிரியர் : முத்துமாணிக்கம்
பதிப்பகம் : முத்துமாணிக்கம்
விலை : 30
புத்தகப் பிரிவு : கவிதைகள்
பக்கங்கள் : 120
ISBN :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan