தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


காந்தளகம்
மின்-அஞ்சல் : tamilnool@tamilnool.com
தொடர்பு எண் : 914428414505
முகவரி : முதல் மாடி, ரகிசா கட்டடம்
68, அண்ணா சாலை
  சென்னை - 600002
இந்தியா
Buy Books
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 6
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : புத்தக வகை :
         
காந்தளகம் வெளியிட்ட புத்தகங்கள்
சுந்தரியின் முகங்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 1994
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு(1994)
ஆசிரியர் : யோகநாதன், செ
பதிப்பகம் : காந்தளகம்
விலை : 28
புத்தகப் பிரிவு : குறுநாவல்கள்
பக்கங்கள் : 176
ISBN :
சிறுபொறி பெருந் தீ
பதிப்பு ஆண்டு : 1993
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(1993)
ஆசிரியர் : யோகநாதன், செ
பதிப்பகம் : காந்தளகம்
விலை : 14
புத்தகப் பிரிவு : குறுநாவல்கள்
பக்கங்கள் : 80
ISBN :
வெள்ளிப் பாதசரம்
பதிப்பு ஆண்டு : 1993
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(1993)
ஆசிரியர் : யோகநாதன், செ
பதிப்பகம் : காந்தளகம்
விலை : 80
புத்தகப் பிரிவு : சிறுகதைகள் - தொகுப்பு
பக்கங்கள் : 496
ISBN :
அரசு
பதிப்பு ஆண்டு : 1993
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(1993)
ஆசிரியர் : யோகநாதன், செ
பதிப்பகம் : காந்தளகம்
விலை : 12
புத்தகப் பிரிவு : நாவல்
பக்கங்கள் : 80
ISBN :
காற்றும் சுழிமாறும்
பதிப்பு ஆண்டு : 1992
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(1992)
ஆசிரியர் : யோகநாதன், செ
பதிப்பகம் : காந்தளகம்
விலை : 24
புத்தகப் பிரிவு : குறுநாவல்கள்
பக்கங்கள் : 144
ISBN :
அகதியின் முகம்
பதிப்பு ஆண்டு : 1991
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு(1992)
ஆசிரியர் : யோகநாதன், செ
பதிப்பகம் : காந்தளகம்
விலை : 14
புத்தகப் பிரிவு : குறுநாவல்கள்
பக்கங்கள் : 92
ISBN :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan