தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


இந்தியப் பிரதிநிதித்துவச் சபை ( UKM )
பதிப்பகம் : Perwakialan Agama Hindu, UKM
முகவரி : Perwakilan Agama Hindu
Paras 3, Bangunan Pusanika, UKM
  Bangi - 43600
Malaysia
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 2
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : புத்தக வகை :
         
இந்தியப் பிரதிநிதித்துவச் சபை ( UKM ) வெளியிட்ட புத்தகங்கள்
அ முதல்..... ( பன்னிரெண்டாவது சிறுகதைக் கவித்தைத் தொகுப்பு )
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : இந்தியப் பிரதிநிதித்துவச் சபை
பதிப்பகம் : இந்தியப் பிரதிநிதித்துவச் சபை ( UKM )
விலை : 10.00
புத்தகப் பிரிவு : தொகுப்பு
பக்கங்கள் : 212
ISBN :
விண்மீன்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2003
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2003)
ஆசிரியர் : இந்தியப் பிரதிநிதித்துவச் சபை
பதிப்பகம் : இந்தியப் பிரதிநிதித்துவச் சபை ( UKM )
விலை : 50
புத்தகப் பிரிவு : சிறுகதைகள் - தொகுப்பு
பக்கங்கள் : 122
ISBN :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan