தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


சிபி பதிப்பகம்
தொடர்பு எண் : 919840496702
முகவரி : 6, சாந்தி நகர்
  மதுரை - 625018
இந்தியா
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 3
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : புத்தக வகை :
         
சிபி பதிப்பகம் வெளியிட்ட புத்தகங்கள்
இன்னொரு வானம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2006)
ஆசிரியர் : சோழன், ஆதனூர்
பதிப்பகம் : சிபி பதிப்பகம்
விலை : 60
புத்தகப் பிரிவு : அறிவியல்
பக்கங்கள் : 136
ISBN :
கோள்கள் எட்டு
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2006)
ஆசிரியர் : சோழன், ஆதனூர்
பதிப்பகம் : சிபி பதிப்பகம்
விலை : 25
புத்தகப் பிரிவு : அறிவியல்
பக்கங்கள் : 72
ISBN :
உள்ளங்கையில் உலகம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2004
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2004)
ஆசிரியர் : சோழன், ஆதனூர்
பதிப்பகம் : சிபி பதிப்பகம்
விலை : 45
புத்தகப் பிரிவு : அறிவியல்
பக்கங்கள் : 120
ISBN :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan