தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


மருதா
பதிப்பகம் : Marutha Pathipagam
மின்-அஞ்சல் : mbalagurusamy@gmail.com
தொடர்பு எண் : 919382116466
முகவரி : பிளாட் எண் : 6, முதல் தளம்
77, தாமரை வீதி, பிருந்தாவன் நகர்
  சென்னை - 600092
இந்தியா
Buy Books
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 5
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : புத்தக வகை :
         
மருதா வெளியிட்ட புத்தகங்கள்
அப்போதும் இப்போதும் பெண்
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2007)
ஆசிரியர் : புதிய ஜீவா
பதிப்பகம் : மருதா
விலை : 60
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 120
ISBN :
ரினோ
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2006)
ஆசிரியர் : கனிஷ்கா
பதிப்பகம் : மருதா
விலை : 60
புத்தகப் பிரிவு : சிறுவர் இலக்கியம்
பக்கங்கள் : 126
ISBN :
சிங்கப்பூர்த் தமிழ் இலக்கியம் ஆழமும் அகலமும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : ஸ்ரீலக்ஷ்மி, எம்.எஸ்
பதிப்பகம் : மருதா
விலை : 200
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 264
ISBN : 981053203
மதிப்பீடுகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2002
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2002)
ஆசிரியர் : தமிழன்பன், ஈரோடு
பதிப்பகம் : மருதா
விலை : 50
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 128
ISBN :
மற்றும் சிலர்
பதிப்பு ஆண்டு : 1987
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு (2001)
ஆசிரியர் : சுப்ரபாரதிமணியன்
பதிப்பகம் : மருதா
விலை : 70
புத்தகப் பிரிவு : நாவல்
பக்கங்கள் : 232
ISBN :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan