தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


மக்கள் வெளியீடு
முகவரி : 24 உனிசு அலி சாகிப் தெரு
எல்லிசு சாலை
  சென்னை - 600002
இந்தியா
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 4
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : புத்தக வகை :
         
மக்கள் வெளியீடு வெளியிட்ட புத்தகங்கள்
சோழர் கால நிலவுடமைப் பின்புலத்தில் கோயில் பொருளியல்
பதிப்பு ஆண்டு : 2004
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2004)
ஆசிரியர் : ராசுகுமார், மே.து
பதிப்பகம் : மக்கள் வெளியீடு
விலை : 80
புத்தகப் பிரிவு : ஆய்வு
பக்கங்கள் : 240
ISBN :
கார்த்திகேசு சிவத்தம்பியின் நேர்காணல்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2003
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : ராசுகுமார், மே.து
பதிப்பகம் : மக்கள் வெளியீடு
விலை : 100.00
புத்தகப் பிரிவு : நேர்காணல்கள்
பக்கங்கள் : 320
ISBN :
கார்த்திகேசு சிவத்தம்பியின் நேர்காணல்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2003
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : வசந்தா, ரா
பதிப்பகம் : மக்கள் வெளியீடு
விலை : 100.00
புத்தகப் பிரிவு : நேர்காணல்கள்
பக்கங்கள் : 320
ISBN :
மே.து.ரா சிறுகதைகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2002
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2002)
ஆசிரியர் : ராசுகுமார், மே.து
பதிப்பகம் : மக்கள் வெளியீடு
விலை : 50
புத்தகப் பிரிவு : சிறுகதைகள்
பக்கங்கள் : 176
ISBN :
நிழல்களை நோக்கிய போராட்டங்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 1978
பதிப்பு : முதற்பதிப்பு (1978)
ஆசிரியர் : செல்வகணபதி, பொன்
பதிப்பகம் : மக்கள் வெளியீடு
விலை : 5
புத்தகப் பிரிவு : குறுங்காவியம்
பக்கங்கள் : 104
ISBN :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan