தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


அமிழ்தம் பதிப்பகம்
தொடர்பு எண் : 914424339030
முகவரி : பி-11, குல்மோகர் குடியிருப்பு
தெற்கு போக்கு சாலை, தியாகராயர் நகர்
  சென்னை - 600017
இந்தியா
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 24
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : புத்தக வகை :
         
அமிழ்தம் பதிப்பகம் வெளியிட்ட புத்தகங்கள்
123
கோநகர் கொற்கை
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : இராகவன், அ சாத்தன்குளம்
பதிப்பகம் : அமிழ்தம் பதிப்பகம்
விலை : 100
புத்தகப் பிரிவு : தொல்லியல் ஆய்வு
பக்கங்கள் : 160
ISBN :
ஆதித்தநல்லூரும் பொருநைவெளி நாகரிகமும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : இராகவன், அ சாத்தன்குளம்
பதிப்பகம் : அமிழ்தம் பதிப்பகம்
விலை : 120
புத்தகப் பிரிவு : தொல்லியல் ஆய்வு
பக்கங்கள் : 192
ISBN :
இசையும் யாழும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : இராகவன், அ சாத்தன்குளம்
பதிப்பகம் : அமிழ்தம் பதிப்பகம்
விலை : 180
புத்தகப் பிரிவு : தொழில் நுட்ப வரலாறு
பக்கங்கள் : 288
ISBN :
தமிழ்நாட்டு அணிகலன்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : இராகவன், அ சாத்தன்குளம்
பதிப்பகம் : அமிழ்தம் பதிப்பகம்
விலை : 180
புத்தகப் பிரிவு : தொழில் நுட்ப வரலாறு
பக்கங்கள் : 288
ISBN :
நம் நாட்டுக் கப்பற்கலை
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : இராகவன், அ சாத்தன்குளம்
பதிப்பகம் : அமிழ்தம் பதிப்பகம்
விலை : 200
புத்தகப் பிரிவு : தொழில் நுட்ப வரலாறு
பக்கங்கள் : 320
ISBN :
தமிழர் பண்பாட்டில் தாமரை
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : இராகவன், அ சாத்தன்குளம்
பதிப்பகம் : அமிழ்தம் பதிப்பகம்
விலை : 135
புத்தகப் பிரிவு : பண்பாட்டு வரலாறு
பக்கங்கள் : 216
ISBN :
தமிழக சாவகக் கலைத் தொடர்புகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : இராகவன், அ சாத்தன்குளம்
பதிப்பகம் : அமிழ்தம் பதிப்பகம்
விலை : 110
புத்தகப் பிரிவு : பண்பாட்டு வரலாறு
பக்கங்கள் : 176
ISBN :
தமிழ்நாட்டுத் திருவிளக்குகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : இராகவன், அ சாத்தன்குளம்
பதிப்பகம் : அமிழ்தம் பதிப்பகம்
விலை : 130
புத்தகப் பிரிவு : பண்பாட்டு வரலாறு
பக்கங்கள் : 208
ISBN :
திருக்குறள் அகராதி
பதிப்பு ஆண்டு : 2003
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு (2003)
ஆசிரியர் : கந்தையா, ந.சி
பதிப்பகம் : அமிழ்தம் பதிப்பகம்
விலை : 90
புத்தகப் பிரிவு : அகராதி
பக்கங்கள் : 144
ISBN :
தமிழ் இலக்கிய அகராதி
பதிப்பு ஆண்டு : 2003
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு (2003)
ஆசிரியர் : கந்தையா, ந.சி
பதிப்பகம் : அமிழ்தம் பதிப்பகம்
விலை : 125
புத்தகப் பிரிவு : அகராதி
பக்கங்கள் : 200
ISBN :
123

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan