தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


மீரா பதிப்பகம்
தொடர்பு எண் : 94112513336
முகவரி : 191/23, ஹைலெவல் வீதி
கிருலப்பனை
  கொழும்பு - 06
இலங்கை
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 3
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : புத்தக வகை :
         
மீரா பதிப்பகம் வெளியிட்ட புத்தகங்கள்
சினிமா ! சினிமா ! ஓர் உலக வலம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2006)
ஆசிரியர் : சிவகுமாரன், கே.எஸ்
பதிப்பகம் : மீரா பதிப்பகம்
விலை : 200
புத்தகப் பிரிவு : திரைக்கல்வி
பக்கங்கள் : 114
ISBN :
தூரத்து கோடை இடிகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : மாதுமை, சிவசுப்பிரமணியம்
பதிப்பகம் : மீரா பதிப்பகம்
விலை : 150
புத்தகப் பிரிவு : சிறுகதைகள்
பக்கங்கள் : 98
ISBN :
அசையும் படிமங்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2001
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2001)
ஆசிரியர் : சிவகுமாரன், கே.எஸ்
பதிப்பகம் : மீரா பதிப்பகம்
விலை : 150
புத்தகப் பிரிவு : திரைக்கல்வி
பக்கங்கள் : 102
ISBN :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan