தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


Gikuyu மொழியிலிருந்து தமிழிற்கு வந்த புத்தகங்கள்
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 1
ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
       
புத்தக வகை : ஆண்டு :
Gikuyu மொழியிலிருந்து தமிழிற்கு வந்த புத்தகங்கள்
1
தேம்பி அழாதே பாப்பா
பதிப்பு ஆண்டு : 2001
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2001)
ஆசிரியர் : எஸ்பொ
பதிப்பகம் : நிழல்
விலை : 75
புத்தகப் பிரிவு : நாவல்
பக்கங்கள் : 160
மூலம் : Gikuyu Ngugi Wa Thiongo
1
 
 

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan