தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 0
ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
       
புத்தக வகை : ஆண்டு :
என்ற அயலக ஆசிரியரின், தமிழிற்கு வந்த ஆக்கங்கள்
1
அனசன் - என் வாழ்க்கை ஒரு அழகான கதை
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2007)
ஆசிரியர் : தர்மகுலசிங்கம், த
பதிப்பகம் : மித்ர வெளியீடு
விலை : 200
புத்தகப் பிரிவு : வாழ்க்கை வரலாறு
பக்கங்கள் : 168
மூலம் : Dennish Han Christian Andersen
1
 
 

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan