தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


எழுதாத ஒப்பந்தம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
நிறுவன வெளியீடு
மலேசியத் தமிழ் எழுத்தாளர் சங்கம்
பதிப்பகம் : மலேசியத் தமிழ் எழுத்தாளர் சங்கம்
விலை : 20.00
புத்தகப் பிரிவு : சிறுகதைகள் - தொகுப்பு
பக்கங்கள் : 208
கட்டுமானம் : சாதாரணம்
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :

2010 ஆம் ஆண்டில் மலேசிய உள்நாட்டு அச்சு ஊடகங்களில் வெளிவந்த சிறுகதைகளை ஆய்வுக்கு உட்படுத்தி அவற்றில் இருந்து 20 சிறந்த சிறுகதைகளைத் தேர்வு செய்து தொகுப்பாகத் தரப்பட்டுள்ளது. 

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan