தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


அ முதல்..... ( பன்னிரெண்டாவது சிறுகதைக் கவித்தைத் தொகுப்பு )
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
நிறுவன வெளியீடு
இந்தியப் பிரதிநிதித்துவச் சபை
பதிப்பகம் : இந்தியப் பிரதிநிதித்துவச் சபை ( UKM )
விலை : 10.00
புத்தகப் பிரிவு : தொகுப்பு
பக்கங்கள் : 212
கட்டுமானம் : சாதாரணம்
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan