தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


நாயனின் நாட்டம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
ஸெய்யது முஹம்மது எஸ்.மைமுன்னி
பதிப்பகம் : புஸ்தகா இல்ஹம் ஜெயா
Telephone :
விலை : 24.00
புத்தகப் பிரிவு : சிறுகதைகள்
பக்கங்கள் : 296
ISBN : 9789834138407
கட்டுமானம் : சாதாரணம்
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan