தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


இலையுதிர் காலம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
நிறுவன வெளியீடு
மலேசியத் தமிழ் எழுத்தாளர் சங்கம்
பதிப்பகம் : மலேசியத் தமிழ் எழுத்தாளர் சங்கம்
விலை : 15.00
புத்தகப் பிரிவு : சிறுகதைகள் - தொகுப்பு
பக்கங்கள் : 120
கட்டுமானம் : சாதாரணம்
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :

2008 ஆம் ஆண்டில் மலேசியப் பத்திரிகைகளில் வெளியான சிறுகதைகளில் இருந்து மாதந்தோறும் தெரிவு செய்யப்பட்ட 12 சிறந்த சிறுகதைகள் அடங்கிய தொகுப்பு. 

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan