தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


செவ்வியல் தமிழ் ஆய்வுகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
சிவகாமி, ச
பதிப்பகம் : அமுத நிலையம்
Telephone : 919444299224
விலை : 80.00
புத்தகப் பிரிவு : ஆராய்ச்சிக் கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 160
கட்டுமானம் : சாதாரணம்
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :

உள்ளடக்கம்

 • தொல்காப்பிய மரபியல்
 • தொல்காப்பியத்தில் உயர்ந்தோர்
 • பெண்ணிய நோக்கில் திருக்குறள்
 • முத்தொளாயிரம் - தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றில் திருப்புமுனை
 • திருமந்திரமும் இறையியலும்
 • கம்பராமாயண இலக்கியக் கொள்கை 
 • கம்பனில் இலக்கிய வகைமைகள்
 • கம்பர் காட்டும் மனிதநேயம்
 • பெண்ணியப் பார்வையில் கம்பர் தாரை 
 • படைப்பாக்க உத்தியாக இயற்கை
 • இராமாயண உலகில் கம்பர்
 • செவ்வியல் பார்வையில் பாரதியியல்

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan