தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


நாடோடி இலக்கியம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2002
பதிப்பு : மூன்றாம் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
ஜகந்நாதன், கி.வா
பதிப்பகம் : அமுத நிலையம்
Telephone : 919444299224
விலை : 40.00
புத்தகப் பிரிவு : நாட்டுப்புறவியல்
பக்கங்கள் : 176
கட்டுமானம் : சாதாரணம்
அளவு - உயரம் : 18
அளவு - அகலம் : 12
புத்தக அறிமுகம் :

தமிழ் நாட்டில் வழங்கும் நாட்டுப்புறப் பாடல்கள் சில தொகுக்கப்பட்டு அவற்றின் சிறப்புக்கள் தொடர்பில் எழுதப்பட்ட கட்டுரைகள்.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan