தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


கதிர்காம யாத்திரை
பதிப்பு ஆண்டு : 2010
பதிப்பு : மீள் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
ஜகந்நாதன், கி.வா
பதிப்பகம் : அமுத நிலையம்
Telephone : 919444299224
விலை : 35.00
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 88
கட்டுமானம் : சாதாரணம்
அளவு - உயரம் : 18
அளவு - அகலம் : 12
புத்தக அறிமுகம் :

ஆசிரியர் இலங்கைப் பயணத்தின்போது அங்குள்ள முருகன் கோவிலான கதிர்காமம் சென்று வந்த அனுபவங்களை நூல் வடிவில் தந்துள்ளார். 

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan