தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


அழகியல்
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
கிருஷ்ணராஜா.சோ
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
Telephone : 94112321905
விலை : 200.00
புத்தகப் பிரிவு : அழகியல்
பக்கங்கள் : 124
ISBN : 9789551857066
கட்டுமானம் : சாதாரணம்
அளவு - உயரம் : 21 cm
அளவு - அகலம் : 14 cm
புத்தக அறிமுகம் :

பொருளடக்கம்

  1. அறிமுகம்
  2. கலைஞனை மையமாகக் கொண்ட அழகியற் பிரச்சினைகள்
  3. நுகர்வோனை மையமாகக் கொண்ட கலை அழகியற் பிரச்சினைகள் 
  4. கலையும் மொழியும்
  5. எப்பொழுது, எது, எப்படி? கலையின் உருவாக்கம், இருப்பு பற்றிய விளக்கங்கள்
  6. விளக்கமும் விமரிசனமும்
  7. அழகியற் பெறுமானங்கள்

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan