தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


ஈழத்து தமிழ்ச் சிறுகதை வரலாறு
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
செங்கை ஆழியான்
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
Telephone : 94112321905
விலை : 500.00
புத்தகப் பிரிவு : இலக்கிய வரலாறு
பக்கங்கள் : 272
ISBN : 9789551857493
கட்டுமானம் : சாதாரணம்
அளவு - உயரம் : 21 cm
அளவு - அகலம் : 14 cm
புத்தக அறிமுகம் :

பொருளடக்கம்

  • ஈழத்து தமிழ்ச் சிறுகதைகள்
  • ஈழத்துச் சிறுகதைகள் சமுதாயச் சீர்திருத்தக் காலம் (1930-1949)
  • ஈழத்துச் சிறுகதை முற்போக்குக் காலம் (1950-1960)
  • ஈழத்துச் சிறுகதைகள் புத்தெழுச்சிக்காலம் (1961-1983)
  • ஈழத்துச் சிறுகதைகள் தமிழ்த்தேசியவுணர்வுக் காலம் (1983-2000)
  • ஈழத்துத் தமிழ்ச் சிறுகதைத் தொகுதிகள் (பின்னிணைப்பு -1)
  • இந்நூலில் இடம்பெறும் எழுத்தாளர்கள் (பின்னிணைப்பு - 2)

 

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan