தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


கல்வியில் எழு வினாக்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
ஜெயராசா, சபா
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
Telephone : 94112321905
விலை : 280.00
புத்தகப் பிரிவு : கல்வியியல்
பக்கங்கள் : 116
ISBN : 9789551857851
கட்டுமானம் : சாதாரணம்
அளவு - உயரம் : 21 cm
அளவு - அகலம் : 14 cm
புத்தக அறிமுகம் :

பொருளடக்கம்

முன்னுரை 
ஆசிரியர் உரை 
பதிப்புரை 
 • கல்வியில் சமத்துவமும் சமசந்தர்ப்பமும்
 • சிவில் சமூகமும் கல்வியும்
 • கல்வியுலகும் கேடுறுத்தலும்
 • இனக்குழும உறவுகளும் விளைவுகளும்
 • கல்வி நிதி வழங்கல்
 • மனிதவள விருத்தியும் கல்வியும்
 • பெண்களும் கல்வியும்
 • கல்விக்குரிய தனிநபர் கேள்வியும் சமூகக் கேள்வியும்
 • பல்கலைக்கழகக் கல்விப் பிரச்சினைகள்
 • கல்வியில் பண்பும் தரக்காப்பீடும்
 • முழுமைப்புல முகாமைத்துவமும் கல்வியும்
 • அறிவுக் காலனித்துவமும் மறுவாசிப்பும் 
 • அறிவை முகாமை செய்தல்
 • செயல்நிலைக் கற்றலை முன்னெடுத்தல்
 • மரபு வழியான கற்பித்தலிலிருந்து விலகுதல்
 • ஆழ்கற்றல்
 • பின்னிணைப்பு
 

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan