தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


ஆசிரியர் வாண்மையியல்
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
ஜெயராசா, சபா
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
Telephone : 94112321905
விலை : 300.00
புத்தகப் பிரிவு : கல்வியியல்
பக்கங்கள் : 120
ISBN : 9789551857950
கட்டுமானம் : சாதாரணம்
அளவு - உயரம் : 21 cm
அளவு - அகலம் : 14 cm
எடை : 000 gm
புத்தக அறிமுகம் :

பொருளடக்கம்

 • ஆசிரியத்துவத்தின் வரலாறு
 • ஆசிரியத்துவமும் சமூக மெய்யியல் அணுகுமுறைகளும்
 • ஆசிரியரும் வாண்மைத் தேர்ச்சிகளும்
 • ஆளுமை அணுகுமுறைகள்
 • ஆசிரியரும் தலைமைத்துவமும்
 • ஆசிரியரும் நெருக்கீடும்
 • ஆசிரியரும் அறவியலும் ஒழுக்கங்களும்
 • நேர முகாமைத்துவம்
 • மாணவர் வகைப்பாடுகளும் ஆசிரியரின் அணுகுமுறைகளும்
 • மாணவர் தரவு திரட்டலும் வழிகாட்டலும்
 • தொடர் தொழில் வழிகாட்டல்
 • பாடசாலை மட்டச் சீர்மியம்
 • அறிவுக் கம்பனிகளின் வளர்ச்சியும் ஆசிரியரும் 
 • ஆசிரியரும் தன்னிலைக் கணிப்பீடும்
 • அறிவின் சமூகவியல்
 • ஆசிரியருக்கான செவ்வழிப்பட்டியல்
 

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan