தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


அறிகைத் தொழிற்பாடும் ஆசிரியரும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : ஐந்தாம் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
சின்னசாமி, க
சுவர்ணராஜா, க
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
Telephone : 94112321905
விலை : 560.00
புத்தகப் பிரிவு : கல்வியியல்
பக்கங்கள் : 216
ISBN : 9789551857967
கட்டுமானம் : சாதாரணம்
அளவு - உயரம் : 21 cm
அளவு - அகலம் : 14 cm
புத்தக அறிமுகம் :

பொருளடக்கம்

 • உளவியலும் ஆசிரியரும்
 • கவனமும் புலக்காட்சியும்
 • ஞாபகம்
 • எண்ணக்கரு விருத்தி
 • தூண்டல் - துலங்கற் கற்றற் கொள்கைகள்
 • கள - அறிகை கற்றற் கொள்கைகள்
 • கற்றல் இடமாற்றம்
 • படைப்பாற்றல்
 • மொழி விருத்தி
 • கற்றலின் தகவல் முறைவழியாக்கல் மாதிரிகை
 • பல்வகை நுண்மதிகள்
 • மனவெழுச்சி நுண்மதிகள்
 • கலைச்சொற்கள்
 • துணை நூல்கள்
 • விடயச் சுட்டி

 

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan