தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


செல்லக் குழந்தைகளுக்கான தமிழ்ப் பெயர்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (அக்டோபர் 2006)
ஆசிரியர் :
ரம்யா
பதிப்பகம் : சாஃப்ட்வியூ கம்ப்யூட்டர்ஸ்
Telephone : 914423741053
விலை : 22
புத்தகப் பிரிவு : தொகுப்பு
பக்கங்கள் : 80
அளவு - உயரம் : 18
அளவு - அகலம் : 12
புத்தக அறிமுகம் :
குழந்தைகளுக்கான தமிழ்ப் பெயர்கள் பட்டியலிடப்பட்டு அகர வரிசையில் தரப்பட்டுளது.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan