தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


தமிழ் இலக்கணம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு ( செப் 2007 )
ஆசிரியர் :
பத்மதேவன்
பதிப்பகம் : சாஃப்ட்வியூ கம்ப்யூட்டர்ஸ்
Telephone : 914423741053
விலை : 22
புத்தகப் பிரிவு : தமிழ் இலக்கணம்
பக்கங்கள் : 80
அளவு - உயரம் : 18
அளவு - அகலம் : 12
புத்தக அறிமுகம் :
எழுத்து இலக்கணம், சொல் இலக்ககணம், பொருள் இலக்கணம், யாப்பு இலக்கணம், அணி இலக்கணம் பற்றிய அடிப்படைகளும், விளக்கங்களும் பட்டியலும் தரப்பட்டுள்ளது.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan