தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


இருபத்தோராம் நூற்றாண்டு ஆத்திசூடி
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதல் பதிப்பு (ஜூலை 2006)
ஆசிரியர் :
செங்குட்டுவன், நா.ஆ
பதிப்பகம் : தாய்மையகம்
விலை : 0
புத்தகப் பிரிவு : பொன் மொழிகள்
பக்கங்கள் : 72
புத்தக அறிமுகம் :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan