தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


சுரோணித வனம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2002
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(ஜூன் 2002)
ஆசிரியர் :
உபாலிnsenbaga@gmail.com
பதிப்பகம் : கண்ணி பதிப்பகம்
Telephone : 919894931312
விலை : 25
புத்தகப் பிரிவு : கவிதைகள்
பக்கங்கள் : 52
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan