தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


புத்தம் சரணம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2004
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(டிசம்பர் 2004)
ஆசிரியர் :
மார்க்ஸ், அ
பதிப்பகம் : கருப்புப் பிரதிகள்
Telephone : 919444272500
விலை : 25
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 108
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :
பவுத்தம் என்பது வெறுப்பற்று வாழும் நெறி. கருணையால் உலகு தழுவுவது. மற்றதன் இருப்பை அது ஏற்கிறது. பார்ப்பனீயமோ சுயத்தை முதன்மைப் படுத்தி மற்றதை அந்நியமாக்குகிறது. பவுத்தம் மீண்டும் பிற மதங்கள் இறைமயப் படுத்துபவற்றை அறமயப்படுத்துகிறது. சாதீயச் சூழலில் பவுத்தத்தின் அரசியல் எத்தனை முக்கியமானதோ அத்தனை முக்கியம் அது முன் வைக்கும் வாழ்முறையுங்கூட.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan