தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


தமிழ்நாட்டுத் தாவரங்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2002
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2002)
ஆசிரியர் :
சண்முகசுந்தரம், சs_shanmugasundar@yahoo.com
பதிப்பகம் : மெய்யப்பன் தமிழாய்வகம்
Telephone : 230069
விலை : 75
புத்தகப் பிரிவு : வேளாண்மை
பக்கங்கள் : 256
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :
தமிழ்நாட்டின் காடுகளில் சுமார் 4500 வகைத் தாவரங்கள் வாழ்கின்றன. அவை யாவற்றையும் அவற்றின் பெயருடன் தெரிந்து கொள்வது அவசியம் என்றபோதிலும் , மிகவும் முக்கியமான மரம், பெரும் செடி கொடிகளின் பெயர்களையாவது தெரிந்து கொள்வது அவசியமாகிறது. அந்த வகையில் 395 வகைத் தாவரங்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு, அத்தாவரங்கள் பற்றிய அடிப்படைத் தரவுகள் இந்நூலில் தரப்பட்டுள்ளன.தமிழ்நாட்டின் காடுகளில் சுமார் 4500 வகைத் தாவரங்கள் வாழ்கின்றன. அவை யாவற்றையும் அவற்றின் பெயருடன் தெரிந்து கொள்வது அவசியம் என்றபோதிலும் , மிகவும் முக்கிய

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan