தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


உள்ஒதுக்கீடு - சில பார்வைகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு (2008)
ஆசிரியர் :
மதிவண்ணன், ம
பதிப்பகம் : கருப்புப் பிரதிகள்
Telephone : 919444272500
விலை : 45
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 88
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :
உள்ஒதுக்கீடு கோரிக்கையின் நியாயங்களை விவாதங்களாக முன்வைக்கும் கவிஞர் மதிவண்ணன் அதற்கான பெரும்போராட்டத்தை ஆந்திர மாநிலத்தில் நடத்திய மாதிகாக்களின் 'தண்டோரா இயக்க' செயல்பாடுகளின் ஆவணமொன்றை தமிழாக்கித் தந்துள்ளார். உள் ஒதுக்கீட்டிற்காக போராடி வரும் அருந்த்தியர்களுன் போராட்டத்தில் கைகோர்த்துக் கொள்கிற செயல்பாடாக 'கருப்புப் பிரதிகள்' இந்நூலை வெளியிட்டுள்ளது.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan