தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


சுயமரியாதை இயக்க வீராங்கனைகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2002
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு (2008)
ஆசிரியர் :
வளர்மதி, மு
பதிப்பகம் : கருப்புப் பிரதிகள்
Telephone : 919444272500
விலை : 55
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 128
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :
சுயமரியாதை இயக்கப் பெண்கள் - வரலாறு ஒரு சாதனை வரலாறு " சுயமரியாதை " என்ற சொல்லின் முழுப் பொருளுடன் பெண்விடுதலையை மையப்படுத்தியதால் இந்த இயக்கத்தில் பெண்கள் தந்தை பெரியாரின் பகுத்தறிவுச் சுடரை ஏந்தி வலம் வந்தனர். ஆரியத்தை அலற வைத்தனர். அடிமை விலங்கை உடைத்தெறிந்தனர். இதெல்லாம் பழை கதை என்று அலட்சியப்படுத்தினால், நாம் நிகழ்காலத்தைச் சரியாகப் புரிந்து கொள்ள முடியாது ; எதிர்காலத்தைச் சரியாக நிர்மாணிக்க முடியாது. இதுவரை பெண்ணுக்கு விடுதலை என்பதைத் தந்தை பெரியாரால், அவர் வழியில்தான் அடைந்திருக்கிறோம்.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan