தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


வெயிலோடு போய்.....
பதிப்பு ஆண்டு : 1985
பதிப்பு : மூன்றாம் பதிப்பு(1994)
ஆசிரியர் :
தமிழ்ச்செல்வன், ச
பதிப்பகம் : சவுத் ஏசியன் புக்ஸ்
விலை : 18
புத்தகப் பிரிவு : சிறுகதைகள்
பக்கங்கள் : 112
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :
ஆசிரியரின் 14 சிறுகதைகள் இந்நூலில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan