தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


மூங்கில் காடு
பதிப்பு ஆண்டு : 2001
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு( ஜூன் 2001)
ஆசிரியர் :
வேலழகன், ஆ.மு.சி
பதிப்பகம் : தி பார்க்கர்
Telephone : 919841349286
விலை : 100
புத்தகப் பிரிவு : சிறுகதைகள்
பக்கங்கள் : 272
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :
ஆசிரியரின் இருபத்தியெட்டு சிறுகதைகள் அடங்கிய நூல்.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan