தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


அறிவியல் தமிழ்
பதிப்பு ஆண்டு : 1985
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு (1986)
ஆசிரியர் :
குழந்தைசாமி, வா.செvck99@hotmail.com
பதிப்பகம் : பாரதி பதிப்பகம்
Telephone : 914424340205
விலை : 13
புத்தகப் பிரிவு : அறிவியல்
பக்கங்கள் : 452
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :
வளரும் உலகில், மலரும் அறிவுத்துறைகள் அனைத்தும் தமிழில் இடம் பெறவேண்டும் என்ற ஆசையின் அடிப்படையில், தமிழ் வளர்ச்சி பற்றிய சில சிந்தனைகள் தாங்கி வருவது இந்நூல். இணையற்ற இலக்கியப் பாரம்பரிம் கொண்ட நம் மொழியை, இன்றைய கல்விக் கருவூலங்களைத் தாங்குவதிலும் இணையான வளத்தைப் பெற இந்நூல் ஒரு முதல் படியாக அமையும்.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan