தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


தமிழ் வளர்ச்சி ( மேம்பாடு + பயன்பாடு = வளர்ச்சி )
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2006)
ஆசிரியர் :
குழந்தைசாமி, வா.செvck99@hotmail.com
பதிப்பகம் : பாரதி பதிப்பகம்
Telephone : 914424340205
விலை : 190
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 452
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :
ஒரு தமிழ் வளர்ச்சிப் பனுவல். பல ஆண்டுகளாக ஆசிரியர் தமிழ் மொழி தொடர்பாக அவ்வப்போது செய்தி இதழ்களில் கட்டுரைகளாகவும், நூல்களில் அத்தியாயங்களாகவும் எழுதிய படைப்புகளையும், சில சொற்பொழிவுகளையும், இதற்கென எழுதப்பட்ட கட்டுரைகளையும் கொண்டது இந்த நூல். இதில் உள்ள கட்டுரைகள் தமிழ் மேம்பாடு, பயன்பாடு, வளர்ச்சி தொடர்பாக இடம்பெற வேண்டிய பல கூறுபாடுகள் பற்றிய சிந்தனைகளை, செய்ற்பாடுகளை தத்துவ அடிப்படையில் எடுத்துரைப்பவை.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan