தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


கொத்தனூர்க் காணியாளர், குழாயர்குல வரலாறு
பதிப்பு ஆண்டு : 1998
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1998)
ஆசிரியர் :
இராசு, செ
பதிப்பகம் : கொத்தனூர் அம்மன் திருக்கோயில்
விலை : 30
புத்தகப் பிரிவு : வட்டார, ஊர் வரலாறு
பக்கங்கள் : 86
அளவு - உயரம் : 18
அளவு - அகலம் : 12
புத்தக அறிமுகம் :
தென்கரை நாட்டுக் குழாயர் குல வரலாற்றுடன், குழாய குலத் தலைவர் தேவ மன்றாடியார் வரலாறு, குழாயர் குலத்தாரின் பெண் தெய்வ நிலையடைந்த தீத்தாய் அம்மன் வரலாறு விரிவாகக்கூறப்பட்டுள்ளது. தென்கரை நாட்டின் பெருமை தொகுத்துக் கூறப்பட்டுள்ளது. குலம் பற்றிய கல்வெட்டு செப்பேடுச் செய்திகள் உள்ளன.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan