தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


கொங்கு வேளாளர் கல்வெட்டும் காணிப்பாடல்களும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2007)
ஆசிரியர் :
இராசு, செ
பதிப்பகம் : கொங்கு ஆய்வு மையம்
விலை : 150
புத்தகப் பிரிவு : தொல்லியல் ஆய்வு
பக்கங்கள் : 264
அளவு - உயரம் : 24
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :
கொங்குவேளாளர்களின் 214 குலங்கள் தொகுத்தளிக்கப்பட்டு 82 குலங்களுக்குரிய 392 கல்வெட்டுக்கள் தொகுத்தளிக்கப்பட்டுள்ளன. அக்கால சமுதாய, சமய, அரசியல, வரலாற்றுக்கு அடிப்படை நூல். பெண்கள் அளித்த கொடை பற்றிய பல கல்வெட்டுக்கள் உள்ளன. இத்துடன் கொங்குக் குலங்களின் பூர்வீக காணி பற்றிய பாடல்களும், கொங்கு நாட்டு பண்டைய ஊர்ப் பட்டியலும் உள்ளன. விரிவான ஆய்வு முன்னுரையும் உள்ளது.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan