தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


சேதுபதி செப்பேடுகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 1994
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1994)
ஆசிரியர் :
இராசு, செ
பதிப்பகம் : தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்
Telephone : 914362274561
விலை : 200
புத்தகப் பிரிவு : தொல்லியல் ஆய்வு
பக்கங்கள் : 598
ISBN : 8170902209
அளவு - உயரம் : 24
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :
கி.பி 1606 இல் ஆட்சிபீடம் ஏறிய ராமநாதபுரம் சேதுபதி அரசர்களின் 107 செப்பேடுகள் இந்நூலில் உள்ளன. 35 செப்பேடுகள் இராமேஸ்வரம் கோயிலுக்கு உரியவை. ஏர்வாடி தர்க்கா, இராமநாதபுரம் ஈசா பள்ளிவாசல், இராமேஸ்வரம் ஆபில்காபில்.தர்க்கா போன்றவைகட்கு சேதுபதிகள் கொடைச் செப்பேடுகள் இந்நூலில் உள்ளன. மன்னர் சலாபம், முத்துக்குளித்தல் பற்றி பல செப்பேடுகள் உள்ளன. அக்கால நிர்வாகம், வரிமுறை, சமுதாய வரலாற்றுச் சான்றாக இத்தொகுப்பு உள்ளது. ஒரு செப்பேடு மக்கள் நீதிமன்றம் பற்றி விபரிக்கின்றது.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan