தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


சுடுமணல்
பதிப்பு ஆண்டு : 1992
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு (2001)
ஆசிரியர் :
சுப்ரபாரதிமணியன்
பதிப்பகம் : கனவு
Telephone : 914212350199
விலை : 28
புத்தகப் பிரிவு : நாவல்
பக்கங்கள் : 88
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :
தேசியம் என்பது மாயை என்பதை வேற்று மாநிலச் சூழலில் ஒரு தமிழ்க்குடும்பம் வாழ்வதை வெளிப்படுத்தும் நாவல்.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan