தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


சுற்றுச் சூழலும் சுகமான வாழ்வும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2004
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2004)
ஆசிரியர் :
நாதன், நாமக்கல்
பதிப்பகம் : சுஜித்தா வெளியீடு
Telephone : 919884264626
விலை : 35
புத்தகப் பிரிவு : சுற்றுச் சூழல் & மாசுக்கட்டுப்பாடு
பக்கங்கள் : 112
அளவு - உயரம் : 18
அளவு - அகலம் : 12
புத்தக அறிமுகம் :
சுற்றுச் சூழல் இனைறைய நடைமுறை வாழ்வில் பெரிதும் கவனிக்கப்படவேண்டிய இன்றியமையாத ஒரு துறையாகும். அரசும், மக்களும் இதில் அக்கறை செலுத்ததிட வேண்டும்.பொதுவாக மக்களுக்கு இது பற்றிய விழிப்புணர்வோ, ஆர்வமோ இல்லதது பெருங்குறையே. இக்குறையைக் களைந்திட இந்நூல் வழிகாட்டுகிறது.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan