தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


விளையாட்டுத்துறை - ஓர் இஸ்லாமியப் பார்வை
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2007)
ஆசிரியர் :
முஹம்மத் ஹூஸைன், எம்
பதிப்பகம் : தணல் பதிப்பகம்
Telephone : 919841011078
விலை : 40
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 78
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :
விளையாட்டுத் துறை இன்று ஒரு மாபெரும் களம். சூதாட்டம், போதை, ஆபாசம், இன துவேஷம் உள்ளிட்ட சீர்கேடுகளைக் களைந்து ஒழுக்க மாண்புகளில் இந்த விளையாட்டுத்துறை மிளிர இந்த நூல் இஸ்லாமியப் பார்வையில் வழிகாட்டுகிறது.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan