தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


தெய்வத் தமிழ் இசை விருந்து
பதிப்பு ஆண்டு : 1987
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1987)
ஆசிரியர் :
முத்துமாணிக்கம்
பதிப்பகம் : முத்துமாணிக்கம்
Telephone : 6562870486
விலை : 30
புத்தகப் பிரிவு : கவிதைகள்
பக்கங்கள் : 120
அளவு - உயரம் : 14
அளவு - அகலம் : 12
புத்தக அறிமுகம் :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan