தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


சுந்தரியின் முகங்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 1994
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு(1994)
ஆசிரியர் :
யோகநாதன், செ
பதிப்பகம் : காந்தளகம்
Telephone : 914428414505
விலை : 28
புத்தகப் பிரிவு : குறுநாவல்கள்
பக்கங்கள் : 176
புத்தக அறிமுகம் :
1. பிரதமர் அவர்களே என்ன சொல்கிறீர்கள்? 2. சைக்கிள் 3. சுந்தரியின் முகங்கள் ஆகிய மூன்று குறுநாவல்கள் அடங்கிய தொகுப்பு

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan