தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


காவேரி கதைகள் - 2
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2007)
ஆசிரியர் :
காவேரி
பதிப்பகம் : மித்ர வெளியீடு
Telephone : 914423723182
விலை : 150
புத்தகப் பிரிவு : சிறுகதைகள்
பக்கங்கள் : 288
ISBN : 8189748386
புத்தக அறிமுகம் :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan