தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


தாய்மைக்கு ஒரு தவம்
பதிப்பு ஆண்டு : 1985
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(1985)
ஆசிரியர் :
மகேஸ்வரி, ந
பதிப்பகம் : தமிழ் இலக்கியக் கழகம்
Telephone : 60333720836
விலை : 50
புத்தகப் பிரிவு : சிறுகதைகள்
பக்கங்கள் : 200
புத்தக அறிமுகம் :
பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் ஆசிரியர் எழுதிய சிறுகதைகள்

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan